Energia

Dekarbonizacja przemysłu – jakie korzyści przyniesie?

Jeżeli jesteś zainteresowany kogeneracją, koniecznie skieruj się w to miejsce.

Na skutek rozwoju przemysłu pojawił się szybki wzrost zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że fabryki wypatrują nowych rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania niepożądanego ich oddziaływania na ekosystem.

Trigeneracja, energia z odzysku, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych przez implementowanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze użycie źródeł energii, w głównej mierze poprzez minimalizację zużycia surowców kopalnych oraz zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, lub trigeneracja, podczas której prócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowane jest dodatkowo zimno.

W wielu dziedzinach przemysłu realne jest dodatkowo wykorzystanie ”energii odpadowej”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana w trakcie procesów produkcyjnych i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, a przez to bezpowrotnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i powtórne jej użycie daje po jakimś czasie znaczne oszczędności, a zarazem przyczynia się do zredukowania emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozwoju przemysłu w kolejnych dekadach

W czasach ogólnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań ludzkości na środowisko i wiedzy, iż złoża gazu i ropy za kilka dekad się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, bowiem jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Zwrot przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to najlepsza metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Naturalnie, wdrożenie tych rozwiązań wymaga poniesienia poważnych kosztów, jednakże w efekcie pożytek jaki one dają, całkiem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki obniżeniu kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką inwestycję. Z kolei zredukowanie śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego wpływu na ekosystem to już zysk dla każdego z nas.

Nasze dane:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10