Marketing, promocja, reklama Witryny internetowe

Jak mierzyć kluczowe wyznaczniki efektywności działań SEO?

Wszelkie działania podejmowane w biznesie mają sens, gdy można mierzyć ich efektywność. Dotyczy to wszystkich obszarów aktywności firmy, wpływających na realizację celów strategicznych. Sprawdzoną metodą weryfikacji podjętych działań jest określenie kluczowych wskaźników efektywności, czyli Key Performance Indicators. KPI, to mierniki dokonań, dzięki którym można śledzić postępy w realizacji projektów. Podobnie jest z działaniami SEO i sprawdzeniem efektów jakie przynoszą. Warto jednak zastanowić się, które wskaźniki monitorować i za pomocą jakich narzędzi?

Dlaczego warto wyznaczyć KPI dla SEO

SEO to procesy długofalowe, które wymagają działań kompleksowych, a ich efekty najczęściej widoczne są dopiero po kilku miesiącach. Dlatego rozpoczynając prace optymalizacyjne, czy to na własną rękę, czy powierzając je agencji SEO, konieczne jest wyznaczenie wskaźników, dzięki którym ocenimy efekty podjętych działań. Wówczas możliwy będzie monitoring i kontrola prowadzonych optymalizacji oraz ewentualna modyfikacja metod i przyjętych strategii.

Podstawą efektywnych działań SEO jest określenie właściwego celu, który będzie inny dla każdego projektu. Może to być wzrost liczby zamówień w sklepie internetowym, pozyskiwanie nowych leadów sprzedażowych lub po prostu wzrost liczby odwiedzin w witrynie i dotarcie do większej liczby nowych użytkowników. Dlatego w ramach prowadzonej kampanii SEO konieczne jest dobranie odpowiednich metod, które pomogą w osiągnięciu założonych wyników.

W zależności od wskazania głównego celu działań SEO, określamy oczekiwane wartości KPI i dobieramy konkretne metody realizacji. Dzięki temu możemy skupić się na analizie właściwego zakresu danych.

Podstawowe wskaźniki KPI dla działań SEO

Istnieje kilka wskaźników, które uznawane są za podstawowe wyznaczniki efektywności działań optymalizacyjnych. Są to widoczność strony, ruch organiczny oraz konwersja.

Widoczność strony

Widoczność strony to nic innego jak liczba słów kluczowych, na które dana strona wyświetla się w wynikach organicznych Google. Pożądanym efektem działań SEO jest taka optymalizacja serwisu, aby strona była widoczna na jak największą liczbę w fraz w TOP 3 i TOP 10 wyników Google. Pozycje fraz można śledzić za pomocą specjalnych narzędzi (np. Senuto).

Ruch organiczny

Ruch organiczny to liczba wejść na stronę z bezpłatnych wyników wyszukiwania. Takich danych dostarcza Google Analytics – jedno z podstawowych narzędzi Google, analizujące statystykę ruchu i zachowania użytkowników na stronie internetowej.

Wskaźnik ten jest ściśle powiązany z widocznością strony, ponieważ duży ruch organiczny często jest efektem wzrostu widoczności strony w ramach puli wyników klikanych przez użytkowników, czyli zwykle TOP 3 i TOP 10.

Konwersja

Konwersja to trzeci główny wskaźnik, który umożliwia ocenę skuteczności działań SEO. Konwersja to po prostu wykonanie przez użytkownika pożądanego działania w serwisie. Może to być dokonanie zakupu produktu, pobranie e-booka, zapis do newslettera lub kliknięcie w reklamę. Właściciel strony, rozpoczynając kampanię SEO, powinien wyznaczyć cel i współczynnik konwersji dla swojej witryny.

Współczynnik konwersji strony wyrażony jest w procentach i jest to liczba konwersji, podzielona przez liczbę użytkowników odwiedzających stronę, pomnożona przez 100. W przypadku działań SEO konwersja jest ściśle związana z widocznością i ruchem organicznym. Właściwe określenie celu konwersji oraz dobranie prawidłowych metod pozwala na uniknięcie tzw. pustego ruchu, który nie przynosi wymiernych efektów. Dlatego przy pozyskiwaniu ruchu organicznego tak ważne jest dobranie poprawnych słów kluczowych oraz stworzenie przemyślanej strategii content marketingowej.

Inne wskaźniki

W zależności od konkretnego celu optymalizacji warto przeanalizować także inne wskaźniki, np. popularność fraz oraz podstron, źródła ruchu w witrynie (poza ruchem organicznym) lub rodzaj urządzeń, z których korzystają użytkownicy odwiedzający witrynę. Można także sprawdzić skuteczność strony, czyli liczbę wyświetleń strony w wynikach organicznych, liczbę kliknięć w te wyniki, CTR oraz średnią pozycję w wynikach Google. Dane te znajdują się w wspomnieniach wcześniej narzędziach (GA oraz GSC). W zależności od celu kampanii również te informacje mogą mieć istotny wpływ na osiągnięcie założonego efektu.

Jakie narzędzia wykorzystać do kontroli KPI

Analizę wartości poszczególnych wskaźników umożliwiają specjalne narzędzia. Wśród nich na pewno wymienić trzeba darmowe narzędzia Google, które udostępniają ogromne zasoby danych, czyli Google Analytics oraz Google Search Console. Istnieją także narzędzia płatne, które umożliwiają bardziej szczegółową analizę słów kluczowych, kanibalizacji lub fraz konkurencji.

Powstaje jednak pytanie, czy każda osoba zainteresowana rezultatami działań SEO potrafi efektywnie korzystać z tych narzędzi i musi na własną rękę sprawdzać efekty w każdym z nich. Czy do oceny efektywności kampanii prowadzonej przez agencję wystarczą okresowe raporty z opisem podjętych działań, bez możliwość filtrowania i analizy porównawczej w czasie? Czy może istnieje platforma, która w jednym miejscu agreguje większość kluczowych wskaźników i umożliwia szybką weryfikację postępów prac.

W SEO4.net, dzięki wieloletniej współpracy z klientami z różnych branż, stworzyliśmy platformę SEO Extranet, która umożliwia każdemu naszemu klientowi dostęp do zagregowanych danych dotyczących podstawowych wskaźników KPI, aktualizowanych w czasie rzeczywistym.

Agregacja danych w SEO Extranet

SEO Extranet to narzędzie, które zapewnia klientowi wgląd w podejmowane działania i umożliwia sprawdzanie efektów pozycjonowania. Klienci na bieżąco mają dostęp do kluczowych danych dotyczących: widoczności, ruchu organicznego i skuteczności. Dodatkowo udostępniamy pozycje monitorowanych fraz w wynikach Google. Klienci widzą także dane dotyczące popularności fraz oraz podstron, a także informacje o źródłach ruchu w witrynie, urządzeniach z których korzystają użytkownicy, parametrów strony (mobile i desktop) oraz dostępności strony.

SEO Extranet, poza monitoringiem pozycji w organicznych wynikach Google oraz ogólnej kondycji strony, umożliwia klientom dostęp do szczegółowych zaleceń, raportów z prowadzonych działań, rozliczeń budżetu, historii płatności i wystawionych faktur.

Czy warto monitorować efektywność działań SEO?

Oczywiście, że TAK. Kontrola skuteczności działań jest szczególnie ważna w procesach długofalowych, gdzie wyniki nie są widoczne natychmiast, a na efekty wpływa wiele czynników rozłożonych w czasie. Wyznaczając KPI i rozpoczynając kampanię SEO konieczna jest stała analiza jej wyników – za pomocą narzędzi zewnętrznych lub z wykorzystaniem agregatorów danych jak SEO Extranet.

Wskaźniki SEO takie jak widoczność strony i ruch organiczny powinny być sprawdzane na bieżąco i zestawiane z założonym celem. Analizując dane należy również mieć świadomość, że zmiany w wynikach mogą być wywołane różnymi czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od procesów pozycjonowania.

Źródło tekstu: https://seo4.net/blog/seo/jak-mierzyc-kluczowe-wyznaczniki-efektywnosci-dzialan-seo/