Usługi z zakresu finansów

Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Tania windykacja - ta niebywała oferta Was zadowoli.

Jest sporo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Chociaż termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego podejmuje się wobec dłużnika stosowne czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta metoda windykacji nie zadziała, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wystawia taką samą ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony we wskazanym terminie na ogół rośnie. W uporządkowaniu całego procesu księgowania faktur pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może skonfigurować własne scenariusze czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, gdy wypunktowane powyżej działania nie będą skuteczne, Flobo prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi również ogromną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]