Baza porad Usługi z zakresu finansów

Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

Skieruj się na flobo.io, aby odnaleźć informacje o e-fakturach.

System faktur ustrukturyzowanych miał pierwotnie działać już w październiku 2021 r., lecz ostatecznie właścicielom firm na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur przyszło czekać trochę dłużej. Projekt wystartował w pierwszym dniu 2022 r. Po rocznym okresie przejściowym, w którym korzystanie z KSeF jest nieobowiązkowe, począwszy od roku 2023 będzie to koniecznością dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla właścicieli przedsiębiorstw zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktury ustrukturyzowane – nigdy więcej niepoprawnego przeniesienia pól faktur!

Faktura ustrukturyzowana to nic innego jak dokument elektroniczny, który posiada ściśle sformułowaną strukturę danych zapisanych z zastosowaniem języka znaczników XML. Kodowanie XML w zasadzie niewiele powie osobie, która nie wie jak go rozszyfrować, z kolei dla stosownej aplikacji do rozliczania oraz wystawiania faktur dokument tego typu jest absolutnie klarowny. Fakt, że faktury mają jednakowy format prowadzi do tego, że bez względu na to jakich aplikacji księgowych użyją obie strony transakcji, informacje zawarte w fakturze ustrukturyzowanej będą rozszyfrowane identycznie. Jest to znamienna zmiana na lepsze szczególnie dla biur rachunkowych, które dotąd nagminnie spotykały się z przypadkami błędnego odczytywania przez programy księgowe informacji z faktur przesyłanych przez klientów w formie pliku PDF lub fotografii faktury papierowej. Faktura ustrukturyzowana całkiem wyklucza ewentualność pomyłki przy przenoszeniu danych z faktury przez księgową, jak również niepoprawnego ich odczytania przez technologię OCR.

Krajowy System e-Faktur – dokładniejsza kontrola systemu podatkowego

Każdy właściciel firmy z początkiem stycznia 2021 r. może odebrać lub wystawić fakturę ustrukturyzowaną dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur stworzonemu przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF przedsiębiorcy zyskują przede wszystkim większe bezpieczeństwo rozliczeń, ponieważ mogą być pewni, iż faktury się nie zgubią (KSeF przetrzymuje dane o nich przez dekadę), wcześniej odbiorą zwrot VAT, jak również są zwolnieni z obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur. Natomiast Ministerstwo Finansów dostaje narzędzie, które pozwala na bardziej wnikliwą kontrolę systemu podatkowego, a więc w większym stopniu przeciwdziała patologiom w obszarze podatku od towarów i usług, dochodowego i akcyzowego. Watro wspomnieć, iż obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie przekreśla możliwości używania komercyjnej aplikacji do księgowania, jednak musi ona być zintegrowana z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]