Usługi z zakresu finansów

Kiedy przyda się generator not księgowych na 40 euro?

Potrzebujesz użyć bezpłatny generator not księgowych 40 euro? Skieruj się na ten adres.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Warto jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty może być zwyczajne przeoczenie bądź przejściowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Wypróbuj za darmogenerator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie zawarto we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności, która wyposażona jest także w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]