Usługi z zakresu finansów

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Potrzebujesz szczegółowych informacji o metodzie kasowej? Wejdź na flobo.io

Właściciele firm z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku fiskus nie docieka czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone wielokrotnie przypominać kontrahentowi o przelewie należności za zrealizowane usługi czy też sprzedane towary. Gdy takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w wyznaczonym terminie i w konsekwencji narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta zapłaty. Ze względu na wskazany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm, jednak powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli więc sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Konieczne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne sygnowanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego monitorowania otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie firmy od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Z reguły powodem tego jest kwestia ciągłego pilnowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem permanentnego ich śledzenia, aby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Lecz już przy stu i więcej dokumentach kontrola należności pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]