Usługi z zakresu finansów

Podstawowe wiadomości o fakturze proforma

Więcej o tym, co oznacza faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale też i większość osób realizujących zakupy online, otrzymali przynajmniej raz fakturę proforma. Nie każdy jednakże wie, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest zobowiązująca?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, wobec tego raz za razem można spotkać się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Wypada jednakże zostawić ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dowód handlowy, będący rodzajem propozycji jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi czy nabycia artykułów, czyli zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bowiem dotyczy usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie jest wykonana, zatem warunki transakcji w niej przedłożone mogą w dalszym ciągu być zmienione.

Proforma nie zwalnia z obowiązku wystawienia wiążącej faktury VAT

Faktura proforma zawiera te same dane oraz wygląda podobnie jak faktura VAT, m.in.:

  • dane stron,
  • datę i miejsce,
  • nazwę towarów lub usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie uwzględnionych rabatów,
  • wskazanie prognozowanego terminu realizacji usługi czy też dostarczenia towaru,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by bez trudności można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe. Należy również pamiętać, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, kiedy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo wpłaci zaliczkę.