Usługi

Gdzie wykonać badania psychologiczne kierowców?

Badania kierowców Bielsko Biała - dalsze informacje o tych usługach.

Na bezpieczeństwo na drogach w największej mierze wpływają kwalifikacje prowadzących jeżdżące po nich pojazdy. Szczególnie ważne okazuje się to w przypadku kierowców zawodowych – między innymi taksówkarzy czy kierowców ciężarówek i autobusów. W ich przypadku istotne są zarówno umiejętności, jak i uwarunkowania psychologiczne. Z tego powodu przedstawiciele takich profesji zgodnie z prawem powinni w odpowiednim terminie przechodzić badania psychologiczne kierowców. Dobrze zatem napisać na ten temat parę zdań. W jakich odstępach muszą być wykonywane? Na czym opierają się tego rodzaju badania psychotechniczne? I, co najważniejsze, jak należy się do nich przygotować?

Czego spodziewać się na badaniach psychotechnicznych kierowców?

Badania kierowców muszą być przeprowadzane co pięć lat. Ta reguła nie dotyczy jednak kierowców, którzy ukończyli pięćdziesiąt lat – muszą wszak przeprowadzać je co trzydzieści miesięcy. Badania psychologiczne kierowców przeprowadzane są przez psychologa w wyspecjalizowanej poradni, który najpierw przeprowadza badania charakterologiczne. Przybierają one postać rozmowy z kierowcą, podczas której odpowiada on na zadania na temat wyborów w skrajnych przypadkach. Kolejna faza badań psychologicznych kierowców to test na inteligencję, zaś następnie przeprowadzane są badania na specjalnych maszynach, w czasie których badana jest podzielność uwagi, zdolność szybkiego reagowania, postrzeganie szybkości czy dostrzeganie w ciemności.

Jak podnieść szansę w czasie badaniach psychologicznych kierowców?

Po ich przeprowadzeniu kierowca jest zapraszany na rozmowę z psychologiem, który w jej trakcie powiadamia go, czy zaliczył badanie. Co ważne, musimy pamiętać, że nie dla każdego ich efekty będą pomyślne. Szanse na szczęśliwe zakończenie badań psychologicznych kierowców można na szczęście trochę zwiększyć. W jaki sposób? W internecie dostępne są liczne filmy prezentujące działanie urządzeń, na których są wykonywane badania psychotechniczne – to doskonałe rozwiązanie, by wcześniej sprawdzić, jak one funkcjonują.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]