Usługi

Jak wyglądają psychologiczne badania wysokościowe

Na http://www.testybielsko.pl dowiesz się, kto ma w swojej ofercie badania wysokościowe Bielsko.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się tylko odkrywaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne wykonywane są m.in w stosunku do osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: co obejmują?

Badania wysokościowe tak naprawdę niewiele różnią się od tych, jakim poddawani są kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy osobowościowe, temperamentalne, inteligencji. Ich ważnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, wirometr oraz stereometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji niczemu nie służy.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich używania zadecydował okulista.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]