Usługi

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Skorzystaj z pomocy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ostatnie lata to czas przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia pracy czy też nauki w naszym kraju.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Białorusi bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]