cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków
Usługi

Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze wykonują multum zwykłych i specjalistycznych przekładów na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Mimo, że online bez trudu można wyszperać darmowe narzędzia do translacji, nadal nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest często wymagane, np. gdy musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak z grubsza oszacować koszt przekładu. Od czego wobec tego zależny jest koszt tłumaczeń?

Język, czas realizacji, rodzaj przekładu – to ma wpływ na końcową cenę usługi

Ostateczną cenę przekładu dokumentu determinują poniższe elementy:
1. Język, z którego bądź na który pragniemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (portugalski, francuski) czy germańskich (niemiecki, holenderski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańszy aniżeli translacja w drugą stroną.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub poruszane w tekście tematy. Translacja umów handlowych, prac naukowych albo referatów medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niepożądanych pomyłek.
4. Termin zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższy koszt.

Dlaczego przekład uwierzytelniony to większy wydatek?

Wypada zaznaczyć, iż przekład różnego typu dokumentów jak np. akt urodzenia bądź dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli na ogół określają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]