Wszystko o zdrowiu

Polski psycholog w UK – profesjonalna pomoc

Dalsze informacje o działalności polskiego psychologa Coventry znajdziesz tu.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz otwarciu obcych rynków zatrudnienia na naszych rodaków, Polacy tłumnie zdecydowali się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Na chwilę obecną powodu Brexitu fala emigracyjna właściwie zanikła, ale ciągle nie brak osób skłonnych do zatrudnienia się bądź rozpoczęcia studiów właśnie w UK. Nierzadko jednak wyjazd do Wielkiej Brytanii może stwarzać szereg utrapień, z którymi ciężko jest sobie poradzić samodzielnie bardzo.

Polski psycholog w UK – w jakiego rodzaju sytuacjach jest potrzebny?

Pobyt w Wielkiej Brytanii oraz mająca z tym związek rozłąka z rodziną, a także praca na terenie obcego państwa, mogą rodzić mnóstwo problemów, którym wyjątkowo trudno jest podołać. Separacja z rodziną często wywołuje ogromną sytuację stresową. Do tego nieraz dochodzą też kłopoty z nawiązaniem przyjaźni ze współpracownikami czy w ogóle ze znalezieniem etatu. Brak opanowania języka, który nadal jest wcale nierzadko spotykany, sprawia, że w krótkim czasie dochodzi do odcięcia się od kolegów , z którymi się pracuje. A stąd już tylko niewielki krok do poważnych wahań nastroju lub zwiększenia liczby zachowań o charakterze agresywnym. Nad zachowaniem tego rodzaju bardzo ciężko jest zapanować bez wsparcia psychologa. Dlatego nie wolno bać się sięgania po pomoc profesjonalisty. Rozmowa z psychologiem okazuje się być najkorzystniejszym wyjściem.

Polskojęzyczny psycholog w UK – jak przebiega rozmowa?

Każda rozmowa ze specjalistą ma miejsce w komfortowej atmosferze i pełnej dyskrecji. Nie trzeba obawiać się, że historie , które zostały opowiedziane w czasie rozmowy zostaną przekazane osobie postronnej. Na psychologu spoczywa bowiem obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, z której zwolnić ma prawo tylko sąd. Przed psychologiem nie trzeba ukrywać swoich kłopotów oraz słabości – jego rolą jest pomoc w ich przezwyciężeniu. Specjalista ten instruuje, jak radzić sobie ze stresującymi zdarzeniami, a także pomaga nazywać sytuacje konfliktowe. Polski psycholog w UK to bardzo dobry wybór. Konsultacja przeprowadzana jest w języku polskim, co sprawia, że odbywa się sprawniej i swobodnie. Osoba przychodząca z problemem nie musi wszak zastanawiać się, czy będzie zrozumiana oraz czy sama właściwie zrozumie to, co radzi jej psycholog.

Nasze dane:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339