Branża budowlana Zakupy

Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Jeśli szukasz kontenerów, zobacz tutaj.

Część śmieci nie może być wyrzucanych do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z magazynowaniem oraz przewozem śmieci. Aby ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których przedsiębiorstw?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]